Wat is kindertherapie

Wat is Kinder- en Jeugdtherapie

Kindertherapie en Jeugdtherapie is een kortdurende en intensieve integratieve therapie. Deze vorm van therapie is geschikt voor kinderen en jeugdigen tussen de 5 en 17 jaar. Bij integratieve therapie zijn de verschillende invalshoeken en behandelvormen geïntegreerd.

Dit betekent in de praktijk dat, niet de behandelmethode, maar het kind/de jeugdige het uitgangspunt is. De grondgedachte van de therapie (de kindercoaching) is dat het kind uiteindelijk zelf, bewust of onbewust, weet wat het nodig heeft om het probleem tot een oplossing te brengen.

De taak van de therapeut is om te helpen in het proces van de oplossing vinden en toepassen. Dit doe ik door vanuit de verschillende modellen, waar de integratieve therapie op gebaseerd is, te kijken en de bij het kind passende behandelvorm toe te passen.

handje2.gifDe integratieve therapie is gebaseerd op:

- medisch model
- cognitief model
- gedrags model
- systemisch model
- psychisch-analytisch model
- stress model

De begeleiding/therapie kan bestaan uit bijvoorbeeld, ontspanningsoefeningen, visualisaties, therapeutische spellen, systemische interventies, creatieve interventies, gesprekstechnieken, gedragstherapie, oplossingsgerichte therapie, speltherapie en dergelijke.

De therapie duurt in de meeste gevallen 5 tot 15 sessies van een uur. Ik richt mij op wat het kind nodig heeft, de hulpvraag van het kind evenals de hulpvraag van de ouders. Belangrijk in dit proces is de hulp van de ouders, de motivatie en de veerkracht van het kind/de jeugdige zelf en de omvang van de klacht.