Welkom

Hartelijk welkom op de website van mijn praktijk; Kinder- en Jeugdtherapie DALASEM in Vught aan de Van Heurnlaan 7.

handje1.gif

In mijn praktijk begeleid ik kinderen en jongeren van 5 tot 18 jaar, die om uiteenlopende redenen niet lekker in hun vel zitten, uit balans zijn geraakt en hierdoor niet meer optimaal tot ontwikkeling kunnen komen.

Als ouder wil je graag dat het goed gaat met je kind. Daar doe je dan ook erg je best voor. Toch kan het zijn dat je kind voor korte of langere tijd niet lekker in zijn of haar vel zit. Dat de kwaliteiten waarover het kind beschikt even niet meer zo duidelijk ervaren worden. Met als gevolg dat het kind/de jeugdige tijdelijk niet in staat is om zijn of haar kwaliteiten goed in te zetten. Soms weet je niet hoe je je kind daarin het best kan begeleiden. Kindertherapie kan het kind/de jeugdige helpen om zich weer lekker in zijn vel te voelen. Om zelf weer te kunnen beschikken over zijn/haar “schatkist” aan kwaliteiten.

 

PRIVACY WET

UW PRIVACY

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelend therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Het dossier  bevat naast persoonsgegevens (naam, adres, geboortedatum, huisarts e.d.) ook aantekeningen over de gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

 

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor de behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

 

Ik doe mijn uiterste  best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

 

Als behandelend therapeut, heb ik als enige toegang tot de gegevens in het dossier. 

Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

 

De gegevens uit het dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

 

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 20 jaar bewaard.

 PRIVACY OP DE ZORGNOTA

 

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar. 

•       Uw naam, adres en woonplaats 
•       uw geboortedatum
•       de datum van de behandeling
•       de kosten van het consult
•       een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘behandeling natuurgeneeskunde’, of 'psychosociaal consult’ 

 

Door de  behandelovereenkomst te tekenen geeft u aan dat u kennis heeft genomen van dit document en dat u er mee instemt.

 

Veronique Zwart