Wat doet de Kinder- en Jeugdtherapeut

De Kinder- en Jeugdtherapeut leert het kind/de jeugdige hoe het zelf de autonomie kan hervatten over het probleemgebied. Ik werk veel met verschillende kindertherapeutische interventies zoals: spel, drama, visualisaties, metaforen. Ook maak ik gebruik van leuke en uitdagende (therapeutisch) gezelschapsspellen en therapeutische kaartspelletjes evenals systemische interventies. In mijn praktijkruimte vind eveneens een grote verscheidenheid aan projectiemateriaal, waaronder; knuffels, playmobiel, poppenhuis, diertjes, handpoppen en emotieballen.

handje3.gifIn de therapie zijn vier fases te onderscheiden, te weten:

-De startfase: Hierin maken u en uw kind kennis met mij en wordt er gesproken over uw ervaringen met de klacht van uw kind en de ervaringen van het kind zelf. Gemiddeld zal er om de vijf sessies een oudergesprek plaats vinden om de vorderingen en het verloop van de therapie door te nemen.

-De fase van onderzoek: Ik probeer goed inzicht te krijgen in de klacht en in het denken, voelen en doen van uw kind. Ik onderzoek wat de oorzaak is van het probleemgedrag. En breng de sterke kwaliteiten van uw kind in kaart.

-De fase van de behandeling: In deze fase ga ik samen met uw kind aan de slag om, op oplossingsgerichte wijze, middels op het kind afgestemde interventies, een antwoord te vinden op de hulpvraag. Meteen beginnen we ook te werken aan het vergroten van de ik-sterkte van het kind, vergroten van de eigenwaarde en het zelfbeeld.

-De fase van de afronding: Wanneer de gewenste toestand bereikt is, wordt de therapie afgerond. Voor nazorg is het altijd mogelijk opnieuw contact met mij op te nemen. Er zal een afrondingsgesprek met u als ouders plaatsvinden. Soms zal ik adviezen geven, zodat u effectiever met uw kind om kan gaan. De relatie tussen u en uw kind wordt daardoor verstevigd. Een stoornis kan niet weggenomen worden, het kind en de omgeving kan er wel mee om leren gaan. Een belemmering kan opgeheven worden, het kind kan zijn/haar probleem leren oplossen.